Treoir do Mhúinteoirí


Tá an-áthas orainn obair Roinn Oideachais Mhúsaem an Chláir a chur i bhur láthair. Tá súil againn go mbeidh sibh féin agus bhur scoil mar chuairteoirí rialta chuig an músaem nua-aimseartha seo sna blianta amach romhainn agus go mbeidh an deis agaibh tairbhe a bhaint as, agus tuiscint a fháil ar stair agus geolaíocht ár dtíre.

Is féidir le scoileanna cuairt a thabhairt orainn le linn na bliana acadúla. Ba cheart do mhúinteoirí uair a chloig ar a laghad a fhágáil saor don chuairt. Is féidir áirithintí a dhéanamh trí ghlao ar 065-6823382 nó trí ríomhphost. Tá páirceáil ar fáil taobh thiar den mhúsaem i gcarrchlós Óstán Temple Gate, ach b'fhéidir nach mbeadh siad seo ar fáil le linn séasúr na turasóireachta. Tá ardán ar fáil doibh siúd ar mian leo rochtain a fháil do chathaoir rotha.

Beidh an músaem ar oscailt don phobal do thurais phríomháideacha i rith am na dturas scoile. Ní bheidh cead ach ceann amháin acu seo a chur in áirithe, áfach, aon mhaidin nó tráthnóna. Beidh spás fágtha do pháistí dá gcótaí agus dá gcuid lón. Beidh seomra, más féidir ar chor ar bith é, ar fáil do pháistí chun a gcuid bia a ithe nó déanfar socruithe chun go mbeidh siad in ann ithe sa halla, nó taobh amuigh sa samhradh. Níl cead bia a ithe ar na hurláir féin.

Ciara Garland, Simona Sampaola agus Emma O'Sullivan as Scoil Naisiunta Inis sa Mhusaem, Feabhra 2002

Ciara Garland, Simona Sampaola agus
Emma O'Sullivan as Scoil Naisiunta Inis sa Mhusaem, Feabhra 2002.