Clare County Library
Clare Literature
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | OS Maps | Search this Website | Copyright Notice

Ag Moladh an Athar Seán Ó hEichir

I
Is árd do léim a ghrinn cois trágha ann ‘do shuidhe,
Milésius árd de’n chliar dob’ fhearr, dob’ fhéile cáil ‘s gníomh ;
Is é mo Sheán do mhaoidhim, fear óg nár tláth i mbruighean,
Do stríocfadh námhad ‘s do dhéanfadh éacht le coll dár fhás i gcoill.

II
Ní caille chas chríon é mo ghliadhaire tréightheach binn,
Acht géag glan cedar soillseach, córach, fáidheamhail, léigheantamhail. grinn ;
Dá bhfaghadh le h-aon-toil Chríost réidhteach do réir a chroidhe,
Dob’ fhearrde críocha Fáil bhreagha ó’n sáirfhear ghléigeal ghroidhe.

III
Is groidh-fhear é gan bhréig do raghadh ar lámhach na bpiléar,
Nó ar dhreas de’n chlaoidheamh le farairí dá dtreine goin nó éacht ;
Aire dhíbh go léir, a dhrong an aigne thréin, ná feargtar libh mo laoch,
‘S go bhfuil fuil na righthe go neartmhar íoghmhar ar lasadh tríd ‘na chaor

IV
Tá caor ‘s liath ‘na ghruadh ‘s níor theastuigh croidhe geal uaidh,
Is gasda líomhtha a ghéag ar bhínnse, is ceart a ghnímh ‘s a stuaim ;
Tá an fhuil Bhrianach Thuadhmhumhan d’á aeirde d’éirigh suas,
‘S go bhfuil cuisle mhór ó Chlainn Mhathghamhna a rith ‘na phór ar luas.

V
Níor luaithe chaol-each ráis, nó fós sluagh sidhe Chnuic Mheagha
Ná mo Chaesar, mo Sheán, an sagart séimh ceart sámh,
A tíocht go haoibhinn árd ag coimhlint leis an mbás,
Go h-ollanuigheann roimhe an fear breoite tinn ‘s baisdeann choidhche an bháb.

VI
‘S ar bhur mbábúin óg’ níos mó ná tráchtaigh lem’ leoghan,
‘Sé mo shagart groidhe nár thug an tsainnt ó’n bhFrainnc go nÉirinn mhóir,
Ní buidheachas liom ar mo leoghan gan é bheith caol nó direoil,
Acht bheith rathmhar íoghmhar mar bhí an sinsir a scaipeadh fíon ‘s feoil.

VII
Feoil, fíon ‘s lionn, le hiomad im ‘s plúr,
Bhíodh ag a ghaolta mar bhí Ó Nualláin, Ó Néilleáin, Ó Heichir Fionn ;
Síolchoda ar mhaithibh Mumhan, Boirne aladh thar truich,
Flaith na féile do riarfadh é ó shoin is é bhreith le clú.

VIII
Is clú ‘na ndiaidh siúd Seán Ó Heichir fionn fíorbhreagh,
‘S é mo shagart suairc chomh tais chomh binn le cuaich ;
Dá dtagadh uair le práinn nuair luigheann a namhaid le gábhadh
Is é an groidhe-fhear sámh ag tíocht mo leoghan do chabhair dóibh a gearradh feoil ‘s cnámh.

IX
‘S is cnámh onórach é dob’ aoirde i gcló na laoch
‘Lean ar an gcliar i bhfochair Bhriain ag síor-choscairt Danes ;
Is fada mór í a réim do shliocht Ádhamh agus Éabha,
Nó go dtáinig Riaghal ó Chromail chlaon do threasgair triocha Gaedheal.

Dánta Sheáin de hÓra