Clare County Library
Clare Literature
Home | Search Library Catalogue | Foto | Maps | Online Publications | Search this Website | Visitors Book | Contact Us | Copyright Notice

Micho’s Dozen: Traditional Songs from the Repertoire of Micho Russell, Doolin, Co. Clare
 

10. Is Moch, Moch ar Maidin

Micho learned this song from Sean Devitt whom he regarded as a fine singer. Interestingly enough he also recalls his neighbour, Jerome Conole, singing it. It was from the latter singer that a collector for The Irish Folklore Commission noted down this song is 1936. This is reproduced in Marian Gunn’s superb collection of song texts in Clare Irish, ‘A Chómharsain Éistigí (An Clóchomhar Tta, B.Á.C., 1984, pp. 100-101.)

Micho’s Dozen: Traditional Songs from the Repertoire of Micho Russell: Is Moch, Moch ar Maidin Musical Notes

1
Ó, is moch, moch ar maidin is mé i mo luí ar mo leaba,
Cé ghluais chugham ach cailín breá teann ’s a grua mar an rós.
Ba bhinne ná an talamh í, is ná an chláírseach lá Márta,
Is ní imeoidh mise choíche go bhfaighidh mé Bríd Ní Mhaoileoin.

2
’Tis early one morning as the day was first dawning,
Her lips by far sweeter and her cheeks like the rose;
She’s fair, oh, she’s handsome, may the birds quit the branches,
And we’ll all die in concert for you, Bríd Ní Mhaoileoin.

3
A Bhríd, ó mo chuisle, ná bí-sé chomh dochtach,
Is go dtréigfeá do Sheán bocht im’ bhuaireamh ná im’ bhrón;
’Sé do chroí ceansach a theannas ar dtús,
Tá céad faoi bhrón agat a Bhríd Ní Mhaoileoin.

4
Biddy, my jewel, why are you so cruel
As to leave your poor Johnny here wanderin’ alone?
Twas your fair beauty was the cause of my ruination.
There are thousands lying wounded for you, Bríd Ní Mhaoileoin.

5
Dá mbeinnse do mo thórramh, ’s mo chónra á dhéanamh,
Sibhse ag mo shochraid ’s mé ag dul chun na cille:
Dá n-airíodh mo Bhríd é, táim suíte go mbeadh sí buartha,
Is le aon phóigín amháin go leigheasfadh sí mé.

6
If I were a-waking, my coffin bein’ making,
Yea, in my funeral and I going to my grave:
If my darling would hear it I’m sure she’d be grieving;
One kiss from her sweet lips would rise me again.

 
Back Arrow
9. Taobh na Carraige Báine
Home Arrow
Home

Forward Arrow
11. An Mairnéalach Loinge