Clare County Library
Clare Places and Placenames
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Maps | Search this Website | Copyright Notice

An Ghaeilge, Comharthaíocht agus Logainmneacha - Conor Ó Catháin

Polasaí dea-Chleachtais sa Chomharthaíocht Oifigiúil Dhá-theangach do Chontae an Chláir

An Clár as Gaeilge 4/3/03
Ba chóir ionannas a thaispeáint idir an dá theanga (Gaeilge agus Bearla) i gcónaí.
Níor chóir comhartha as Béarla amháin a chur in airde riamh, ach amháin i gcásanna eisceachtiúla. (msh. Logainmneacha áitiúla áirithe nach bhfuil foinsí dúchasacha ag roinnt leo ar chor ar bith agus atá ceadaithe ag Coimisiún na Logainmneacha, e.g. Springfield Orchard, Inis). Ba chóir go mbeadh ionannas idir an dá theanga i dtaca le méid, inléiteacht agus próifíl litreacha ar an gcomharthaíocht oifigiúil i gcónaí.

Is léir san obair seo go bhfuil buntábhacht le cruinneas. Ba chóir go mbeadh baill fóirne ceapaithe ar na húdaráis aitiúla atá inniúil go maith sa Ghaeilge le bheith cinnte nach bhfuil aistriúcháin le déanamh ag daoine nach bhfuil lán-mhuiníneach agus láncháilithe sa Ghaeilge.

Tá scéimeanna comharthaíochta ann a thaispeánann an sár-chleachtas maidir leis an gcomharthaíocht dhá-theangacha; ceann dóibh is ea an scéim Clár, a fógraíodh le gairid. Ba chóir do na húdaráis aitiúla samplaí na scéime seo a lenúint.

Tá foireann lán-phroifisiúnta ceaptha ag an Aire Ó Cuív ag an Roinn Gnóthaí Pobail agus Tuaithe sa Bhrainse Logainmneacha. Ba chóir usáid níos minicí a bhaint as seirbhísí an Bhrainse Logainmneacha. Ba chóir sampla na Breataine Bige a leanúint maidir leis an gcomharthaíocht, áit ina cuireann na húdaráis áitiúla iallach ar chomhlachtaí agus gnólachtaí de gach saghas polasaí dhátheangach comharthaíochta a chur i bhfeidhm, fiú amháin na comhlachtaí móra ilnáisiúnacha a bhfuil brandaí acu a aithnítear go hidirnaisiúnta ar nós Mc Donalds agus Coca Cola.

Ba chóir go mbeadh sé mar chuid de choinníollacha pleanála na n-údarás go gcloíonn comhlachtaí le polasaithe dearfacha comharthaíochta a thaispeáineann ionannas idir an dá theanga i gcónaí.

<< Clare Places and Placenames: An Ghaeilge, Comharthaíocht agus Logainmneacha