Clare County Library
Clare Places and Placenames
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Maps | Search this Website | Copyright Notice

An Ghaeilge, Comharthaíocht agus Logainmneacha - Conor Ó Catháin

Réamhrá

Is cúis áthais dom labhairt libh ar maidin faoi logainmneacha, comharthaíocht agus an tábhacht a bhaineann leis an Ghaeilge i staidéar ar bith atá déanta ar na hábhair seo. Togra páirtnéireachta i bhforbairt na Gaeilge is ea An Clár as Gaeilge Teo, agus táimid ag obair leis an bpobal agus leis na hearnáil phríobháideacha agus stáit chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá sé mar aidhm againn san eagraíocht seo An Clar as Gaeilge Teo. cabhair agus treoir a thabhairt do dhuine ar bith sa chontae a bhfuil suim aici/aige sa Ghaeilge agus usáid na Gaeilge a spreagadh ach go háirithe. Is chuige sin atáimid maoinithe ag Foras na Gaeilge agus bíonn ranganna Gaeilge againn go rialta maraon le léachtanna, cainteanna, ciorcail chomhrá agus mar sin de. Sa bhliain 2002, bhí baint lárnach ag An Clár as Gaeilge i mbunú Choiste Logainmneacha an Chláir i gcomhar le Comhairle Chontae an Chláir. Tá aitheantas oifigiúil faighte ag an gcoiste seo ón gComhairle agus tá obair thábhachtach ar bun againn i réimse seo na logainmneacha, le hainmneacha oiriúnacha a sholáthar le haghaidh eastáit thithíochta nua sa chontae den chuid is mó.

Roghnaíonn an Coiste ainmneacha oiriúnacha tar éis taighde agus iniúchadh cuimsitheach a dhéanamh ar na foinsí éagsúla áitiúla roimh ré agus soláthraímid ainmneacha Gaeilge atá sothuigthe go leor nach bhfuil aon ghá le leagan Béarla a chur orthu. Táimid sásta go bhfuil tacaíocht an phobail againn san obair seo agus táimid i dteangmháil rialta le Coimisiún na Logainmneacha d’fhonn leaganacha cearta údarásacha a fháil d’áit-ainmneacha éagsúla sa chontae nuair is gá.

<< Clare Places and Placenames: An Ghaeilge, Comharthaíocht agus Logainmneacha