Clare County Library
Clare Places and Placenames
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Maps | Search this Website | Copyright Notice

An Ghaeilge, Comharthaíocht agus Logainmneacha - Conor Ó Catháin

Samplaí de Chomharthaíocht Bhaile na hInse

Ta staidéar cuimsitheach déanta ag an eagraíocht An Clar as Gaeilge ar stádas Comharthaíochta Bhaile na hInse chomh fada agus a bhaineann sé leis an dátheangachas agus baineann an taispeántas seo le cuid den saothar atá ar bun againn sa réimse seo. Tá An Clár as Gaeilge ag réiteach cháipéisí faoi láthair le cur faoi bhráid Comhairle Chontae an Chláir a léiríonn na laigí agus na heaspaí sa réimse seo, maraon le moltaí dearfacha faoi chonas caighdeán comharthaíochta an chontae a thabhairt in airde ó thaobh na teanga de. Léirítear anseo samplaí dea-chleachtais maraon le samplaí den chleachtas is measa.

Eastát Cnoc an Eidhneáin, Bóthar Ghort Inse Guaire
Eastát Cnoc an Eidhneáin, Bóthar Ghort Inse Guaire
Gaeilge agus Béarla. Ba chóir litreacha an Bhéarla agus litreacha na Gaeilge a bheith ar chomhmhéid ann.
Bóthar Ghort Inse Guaire (lámh leis an Ospidéal Ginearálta)
Bóthar Ghort Inse Guaire (lámh leis an Ospidéal Ginearálta)
Tá cuaillí bóthair mar seo atá go hiomlán as Béarla curtha in airde timpeall na tíre faoi láthair. Ba chóir sampla na Breataine Bige a thógáil anseo, áit a bhfuil sé mar pholasaí de chuid na n-údarás aitiúl an dátheangachas comhtháite a usáid ar chuaillí bóthair den chineál seo, lenar féidir an dá theanga a léamh taobh le taobh.
Ardán Steele, Inis
Ardán Steele, Inis
Sampla den sraith is déanaí comharthaíochta atá curtha in airde ag Comhairle Bhaile Cheantair na hInse. Tá comharthaí den chineál seo an-lochtach agus tá An Clar as Gaeilge ag iarraidh go mbainfí anuas iad láithreach. Níor cheart go mbeadh an leagan Gaeilge i bhfad níos ísle nó níos lú ná an leagan Béarla.
Ionad Sláinte na hInse, (Bord Sláinte an Mheán Iarthair) Inis
Ionad Sláinte na hInse, (Bord Sláinte an Mheán Iarthair) Inis
Tá dualgais i leith na Gaeilge ag Bord Sláinte an Mheán Iarthair. Ba chóir an comhartha seo a athrú mar sin agus ceann a bhfuil an dá theanga go soléir ann a chur in airde ina áit.
Comhairle Contae an Chláir, Harmony Row, Inis
Comhairle Contae an Chláir, Harmony Row, Inis
Tá dualgais ar Comhairle Contae an Chláir i leith an dá-theanga-chais chomh maith le dream ar bith eile san earnáil phoiblí. Ba chóir cloí leo mar sin.
Bóthar Ghort Inse Guaire, Inis
Bóthar Ghort Inse Guaire, Inis
Sampla de chuaille bóthair caighdeánach i láthair na huaire. Tá na litreacha Gaeilge píosa maith níos lú anseo ná na litreacha Béarla. Tabhair faoi deara go bhfuil Sionainn léirithe anseo agus Sionna in áiteanna eile. B’fhearr do na hudaráis cloí le leagan amháin nó leagan eile den logainm seo.
Bóthar Ghort Inse Guaire, Inis
Bóthar Ghort Inse Guaire, Inis
Mar a chéile leis an gceann thuas ach go bhfuil Sionna le fáil anseo murab ionann agus Sionainn sa cheann thuas. B’fhearr cloí le leagan amháin i gcónaí.
Sráid Uí Chonaill, Inis
Sráid Uí Chonaill, Inis
Sampla de chomhartha atá go hiomlán as Béarla. Níor chóir a leithéid a chur in airde. An é go bhfuil sé faighte amach ag an gComhairle Bhaile nach scaipeann lucht labhartha na Gaeilge bruscar?
Harmony Row, Inis
Harmony Row, Inis
Níl aon Ghaeilge anseo. Tá lucht labhartha na Gaeilge ag íoc ar pháirceáil chomh maith le dream duine ar bith. Ba chóir an comhartha seo a bhaint anuas.
Teach Springfield, Inis
Teach Springfield, Inis
Cé gur tionscnimh de chuid an Stait atá láirithe anseo níl oiread agus focal amhain Gaeilge ann. Táimid ag súil go mbeidh deireadh leis an gcineál seo cleachtais le teacht i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla.
Harmony Row, Inis
Harmony Row, Inis
Tionscnamh de chuid An Roinn Gnóthaí Sóisialacha Pobail agus Teaghlaigh é an M.A.B.S. Ba chóir Gaeilge agus Béarla a bheith go soléir ar an gcomhartha seo, chomh maith le gach comhartha a thagann ó na heagrais phobail go léir
<< Clare Places and Placenames: An Ghaeilge, Comharthaíocht agus Logainmneacha