Clare County Library
Book Promotions
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Blúirín Gaeilge
Leabhair do Pháistí

Bróga Thomáis le Úna Leavy

Ní chaitheann Tomás bróga, ni maith leis bróga ar chor ar ar bith; ní chaitheann sé fiú amháin stocaí. Bíonn Mamaí agus Dadaí i gconaí ag iarraidh bróga a chur ar Thomás, ach teipeann orthú i gconaí.

Tugann Deaidí Tomás go dtí an siopa bróg agus taispeánann fear an tsiopa gach saghas bróg do Thomáis, ach fós níl suim ar bith ag Tomás bróga a chaitheamh.

 
Bróga Thomáis le Úna Leavy


Ach lá amháin tosnaíonn sé ag cur sneachta agus téann Tomás amach chun spraoi ann. Tar éis tamaill bíonn a chosa beaga chomh fuar agus reoite go mbíonn air dul abhaile agus fanacht istigh. Tá bronnantas ag Mamaí dó anois a réitíonn na fadhbanna go léir; céard atá ann?

Foilsithe ag Cló Uí Bhriain Teo., 2002
ISBN 0-86278-782-3

Ar Ais go Blúirín Gaeilge (Páistí)