Clare County Library
Clare Literature
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | OS Maps | Search this Website | Copyright Notice

Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chaoi le Pádraig Ó Riain

Lámhscríbhinn 1

19ú haois (?). Páipéar. 8 7/12” X 7 1/6”. 64 lch.; 69-188. Gearradh an t-uimhriú chun siúil ar roinnt leathanach agus is deacair é a dhéanamh amach ar leathanaigh eile. De réir an uimhrithe tá 1-68; 71-98; 119-128; 131-134; 137-144; 163-166; 169-170; 189 ff. ar lár. Smut de bhileog 117-8 ar iarraidh agus imill sractha ar a lán leathanach. Ní luann an scríobhaí a ainm agus baineann an colafan ar lch. 114 i leis an mbuntéacs. Ar lch. [145] scríobh lámh dhéanach “Dela Cala book” (?) le peann luaidhe agus tá leabharmharc ar a bhfuil “Superfine London Goggins Paper Warehouse Limerick” le déanamh amach.
Tá an lámhscríbhinn gan ceangal agus cuid mhaith de na leathanaigh scaoilte. Fuadh a thuilleadh acu le chéile. Rinne duine éigin línte a tharrang le peann luaidhe ar a lán leathanach suas go dtí lch. [146] agus tá uimhríocht i bpeann luaidhe ar lgh. 103, 115, 129, 174. Chuathas siar ar an téacs agus leasaíodh ar na himill é.

69. [BEATHA CHRÍOST]. Tosach ar iarraidh. Tos. Sin chum Píoláid arís é, ag a chasaoidh agas ag a aithisiughadh do shíor, agas do thogair Píoláid a léigean amach (C. Ó Maonaigh, Smaointe Beatha Chríost, l. 3793). Briseann an téacs ar lch. 70 i (C. Ó Maonaigh, loc. cit. l. 3899) agus tosaíonn arís ar lch. 99 (C. Ó Maonaigh, loc. cit. l. 5356). Leanann colafan ar lch. 114 i: “… Foirchionn Tomás Gruamdha Ó Bruachainn .i. Canánach Coradh a cCile Eala is e do chuir an leabhar so a nGaoidhilg: agas Domhnall Ó Conuill do ghabh agas Diarmaid Ó Connaill do sgriobh innso é, agas tabhradh gach aon leighfeas an leabharso a bheannact agus a phaidir arna hanmanaibhso. AT 1461 Finit”.

115. BROLACH AN CHÉIDLEABHAIR DO BHEATHAIDH NA HOIGHE MUIRE NAOIMHE. An cheidleabhar de. Tos. Is ionnso tionscantar brolach an cheid leabhar de bheathaidh na hOighe Rochonádhaighe, Muire. Leanann an chéad leabhar ar lch. 116. Tá mórchuid bearnaí sa téacs mar a bhfuil leathanaigh ar iarraidh (féach thuas).

 

Previous

Main

Next