Clare County Library
Clare Literature
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | OS Maps | Search this Website | Copyright Notice

Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chaoi le Pádraig Ó Riain

Lámhscríbhinn 2

19ú haois (?). Páipéar. 9 1/6” X 7 7/12”. 78 lch.; uimhrithe 9-88. De réir an uimhrithe tá lgh. 1-8; 33-34; 89 ff. ar lár. Tá rian beag de bhileog [7-8] ann áfach. Ní luann an scríobhaí a ainm. Tá an dara lámh le feiceáil ar lgh. 15-16, 31-32 agus an triú ceann ar lgh. 35-46. Tá leasú beag déanta ag láimh eile ar lch. 80. Gan ceangal agus an bhileog deiridh scaoilte. Fuadh an chuid eile le chéile le snáth agus córda. Tá poll beag sa chéad bhileog agus sa cheann deiridh. Scribleáil phinn ar lch. 19 agus scribleáil phinn luaidhe ar lgh. 44, 50. Uimhríocht phinn luaidhe ar 12-14, 16, 28, 31, 32, 44, 45. Chuathas siar ar chuid den téacs ar lch. 19 agus leasaíodh é ar lgh. 39, 50.

9. OILEAMHAIN CHUCULAINN. Tosach ar iarraidh. Tos. Na h-oidhche anocht, is briathar damhsa arCúchulainn, náchar geineadh ar druim talmha[…] duine a léigfinse mo chorp do tholladh d-furáiliomh gaisge or-sa.

20. OIDEADH CHONLAOCH MEIC CONG-UILINN. Tos. Dála na mná toirrice ró fagaibh Cúchullainn a g-críochaibh an domhain mhóir shoir, rug sí gein mhullachleathan mic, ró baisteadh tre gheintligheacht, agus tugadh Conlaoch mac Chúcullainn d’ainim air.

30 i. Táinig tráith an borblaoch. 28 r. “Teacht Chonlaoic meic g-Cong-Culainn go h-Éirin”.

32. Truaigh sin a aoinmhic Aoife. 11 r. Cucullainn cecinit tar éis marbhtha Chonlaoich”.

35. COMHRAC FEAR DIAIGH AGUS CHUCHULLAN. Tosach ar iarraidh. Tos. Hoidhche go trom, agus a n-deireadh na hoidhche, dimthig a mheisge de, agus do bhí ceist an chómhraic go mór, agus adubairt lena ghiolla a eich do ghabháil do, agus a carbad dinnioll.

47. BRISLEACH MHÓR MHAIGHE MHUIRTHEIMHNE. Tos. Feacht naon dá d-tángadar Ollaidh go hEamhan Mhacha, go subhach someanmnach, agus táinig Cúchullain go Dún Dealgan.

75. DEARGRUATHAR CHONAILL CEARRNAIG. Tos. Dála b-fear n-Éirionn imorro, do bhadar trí lá agus teora oidhche, re h-aighidh Con Chulainn agus níor léig an eagla dóibh dul a g-cómhgar do ris an rae sin. Briseann an téacs ag bun lgh. 88.

 

Previous

Main

Next