Clare County Library
Clare Literature
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | OS Maps | Search this Website | Copyright Notice

Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chaoi le Pádraig Ó Riain


Lámhscríbhinn 8

18ú haois. Páipéar. 12 1/3” X 7 3/4”. 315 lch.; uimhrithe (1), 11-214, [215-231]+(2), 1-94, [95-96]. Sa chéad chuid, chuathas tré dhearmad ó 73 go 75. De réir an uimhrithe tá deich leathanach, ar a laghad, ar iarraidh i dtosach na lámhscríbhinne. Sracadh leath bhileog 47-8 (1) chun siúil (d’aon ghnó?). Scríobhaithe: Seán Chambers a scríobh do Mhathghamhain Mac Mathghamhna í idir 1736 agus 1741 (Féach lgh. 88, 231 (1) agus 94 (2) ). Seán Lloyd (lch. [96] (2), “Seágan Loiide scripsit”. Níl deifir rómhór idir a lámh sin agus ceann Chambers agus b’fhéidir gurbh eisean a scríobh an méid den cholafan ar lch. [94] (2) atá i ndúch deifriúil.

Ceangailte i gclárpháipéar ach tá dhá thaobh an chlúdaigh bogtha agus an córda fuaite scaoilte. Imill sractha i dtosach agus i ndeireadh na lámhscríbhinne agus lorg fliche agus aimsire uirthi. Paistí troma salachair ar roinnt leathanach. Tá uimhríocht taobh istigh den chlúdach tosaigh, agus scribleáil taobh istigh den chlúdach cúil. Ainmneacha imeallacha. Lch. 89 (1); cuntas, a scríobhadh de réir a chéile, ar bhaill an teaghlaigh ar leis an lámhscríbhinn: “Michail McMahon was born the 18th day of August 1771 marrid the 7th day of March 1797”; “Michail McMahon Junior was born the 13th day of August 1802…”; May the Lord be merciful to Michael McMahon soul that made a present of this book unto Mathew McMahon the 1st. day of October 1837”; “Mary M.Mahon was married the 7th August 1852”; “Dennis O Connell Jnr. was born Sept. 15th. 1853”; “James O Connell Jnr…. January 15th. 1856”; “Thomas O Connell Jnr…. August 6th. 1858”; “Jane OConnell Jnr…. May 22nd. 1861”; “Mathew O Connell Jnr…. November 11th 1863”; “Mary Ann O Connell Junr…. April 16th. 1866”. Lch. [96] (2); “May the first 1768 I am to pay ten shillings of the quar (?) belonging to Loughlen Dwogan for eight years which will be at an end May the 1st. 1773”.

11. TRÍ BIOIRGHAOITHE AN BHÁIS. Tosach ar iarraidh. Tos. Idir na Romhanachaibh an tan do bhí captín cosgrach dhíobh féin ag trial a nglóir-reidhim (O. Bergin, Trí Bior-Ghaoithe an Bháis, l. 470). Tosaíonn an dara leabhar ar lch. 49. Colafan ar lch. 88i, “Fínis librí secundí a leighthoir aicim thú fá ghuidhe ar an sgríbhneóir .i. Seaghan Chambers”. Tosaíonn an treas leabhar ar lch. 90. Dhealródh sé gur fhág an scríobhaí an chuid deiridh den treas leabhar ar lár in 1736 (féach 94 (2)), ach d’fhág sé leathanaigh bán chun é a chríochnú .i. lgh. [215-231], rud a rinne sé in 1741, de réir an cholafain ar lch. [231], “Finis 1741”. Bhreac sé blogh den “Ghoin Deighionach” in 1736, áfach, ar lch. 214 (Bergin, loc. cit. l. 10969 ff.).

1. EOCHAIRSGIATH AN AITHFRINN. An réimhthiónsgnadh. Tos. Is an aimsear an deícreidimh. Tosaíonn an chéad chaibidil ar lch. 17. 17 caibidil ar fad ann.

94. Colafan: ‘Iar ccriochnugadh … na hoibire so .i. Trí Bioirghaoith an Bháis agus Eocharsgiath an Aithfrinn le Seaghan Chambers an 29 lá dó mhí Mheadhain an Gheibhre… 1736. Aicim thú a leightheóir fá ghuídhe ar anam an fir céadno, agus iarradh ar Dia má tá a ngeibhionn a bhpriosún pheanadach Purgodóra furtacht agus fuasgladh do thabhairt do ann. agus na déin dearmad don undertakor do thug guais mhath ar son an leabhrán do sgríobh .i. Mathamhain Mac Mathamhna. [Leanann i ndúch eile] Sealbhóir an leabhráin seoh. déag a naois an Tiagharna mile et seacht gcéad et dá fhithchid bliaghain…”.

[95]. Dómhnall mac Daire. Geall ré maoinibh molla Dé. 29 r.

 

Previous

Main