Clare County Library
Clare People
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Dr Edward Mac Lysaght / An Dr Éamonn Mac Giolla Iasachta
Chairman of Irish Manuscripts Commission 1956-1973

When Edward retired from his work in the National Library, it seemed as if he could look forward to another period of nursery tending in Raheen. But after two years he was appointed Chairman of the Manuscripts Commission. The work was that of publishing, in book form, manuscript material deemed to be of historical importance.

This was his heart’s desire but the monetary problem stood in his way. Lack of funding created another problem, the National Library was rapidly running out of space while there were large volumes of manuscript material being unearthed around the Continent and in Ireland. He served on several deputations to the Department of Education pleading for the provision of extra space, but to little avail until 1982 when the National Archives were opened in Dublin. In his ninetieth year he was the guest of honour at a dinner given by The Thomond Archaeological Society of which he was the oldest member. He died in Dublin on March 4th 1986 and was buried in Tuamgraney.

 
Cathaoirleach ar Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann 1956-1973

Ba phost é seo ina raibh údarás aige ach gan ach fíor bheagán airgid aige chun na beartúcháin a chur i ngníomh. B’é gnó an Choimisiúin leabhair a chur i gcló ina mbeadh na bailiúcháin de na lamhscribhinní ba thabhachtaí. Bhí deacracht eile ann, go raibh easpa spáis sa Leabharlann dona bailiúcháin a bhí fós ag teacht isteach agus ní raibh an Rialtas sásta an tairgead chun foirgneamh a chur ar fáil. Ba mhinic Éamonn ar thoscaireachtaí chuig an Rialtas ag áiteamh air scéim tógála a chuig an Rialtas ag áiteamh air scéim tógála a thionscneamh ach is beag áird a tugadh orthu nó gur tógadh an Chartlainn Náisiúnta i 1982.

Back to Edward MacLysaght