Clare County Library
Clare People
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Dr Edward Mac Lysaght / An Dr Éamonn Mac Giolla Iasachta
Pioneer Farming in Raheen 1910-1956

After much discussion with S R it was decided to buy Morland’s farm of 600 acres in Raheen. This farm had been let run fallow by the previous owner. SR received a solemn promise from Edward that he would work it as full-time manager/workman. This onerous job he undertook in 1910 and even though he had very little experience of farming he soon became adept at all the farm tasks with the exception of ploughing.

As AE remarked, ‘I have an obscure delight in watching the transformation of the Oxford undergraduate into the skilled farmer who, because he was not born to it, but got his skill by hard work, takes more pride in it than the farmer on the land ever feels.’ He spent the day working in the fields with the workmen and out of this experience came a great appreciation of the dignity of farm labouring but he was determined to greatly improve the results of that labour. He bought a generator which produced electric light in Raheen 40 years before rural electrification, he built a limekiln which produced lime as a fertilizer, he set up a sawmill which cut logs. He put together a pure bred Shorthorn Dairy herd. He won many prizes with these animals in the Royal Dublin Society from 1911 onwards. He founded Mac Lysaght’s Nurseries and he set in train a farm apprentice scheme by which young men of means could learn the rudiments of farming for a fee. But it was not all work and no play in Raheen as S R funded the building of a handball alley at Tuamgraney in 1911 which has, to this day, nurtured top class handballers such as the Kirby Brothers and has also given enjoyment to the boys and girls of Tuamgraney for many years.

  Feirmeoir & Plandlannai i Raithín 1910-1956

Nuair a d’fhag Éamonn Oxford cheannaigh a athair feirm dó i Raithín in aice le Tuaim Gréine ó mhuintir Morland i 1910. Fuair sé geallúint ó Éamonn go ndéanfadh sé an áit a bhainistiú go héifeachtach agus chuir Éamonn lena fhocal.

Bhí an fheirm imithe ó rath agus bheartaigh Éamonn, le obair láimhe agus éirim aigne, go ndéanfadh sé feirm rathúil asti, a mbeadh bród aige féin, a athair agus a chuid oibrithe as toradh a gcuid oibre. Bhí triur fear oibre ar dtús aige agus is éachtach an obair a deineadh. Ghlanadh an scrobarnach de na páirceanna, bailíodh clocha agus réabadh na clocha a bhí faoi thalamh, deineadh trínseáil ar na dígeanna ag bun na bpáirceanna, cheannaigh sé ainmhithe den phór a bfhearr, cheannaigh sé dhá chráin muice, rud a chuir tús leis an tréad muc a raibh cáil air ar fud na tire níos déanaí. Bhuaigh sé duaiseanna ar son na nainmhithe feola a b’fhearr ag an R.D.S i 1911. Bhunaigh sé tinaoil chun aol a dhó ar mhaithe le feabhas na talún, chuir sé leictreachas ar fáil a thug solas ar feadh ocht n-uair a chloig sa lá. Bhain feirmeoirí leas as na háiseanna seo agus thug cúnamh láimhe mar mhalairt. Mhaoinigh sé piniúr liathróíd láimhe i 1910 agus tá sé ina sheasamh fós agus tá muintir na háite ag baint tairbhe as. Chuir sé scéim printíseachta do fhir óga ar mhian dul le feirmeoireacht agus a d’íoc siad 100 punt in aghaidh na bliana ar a shon.

Back to Edward MacLysaght