Clare County Library
Clare People
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Dr Edward Mac Lysaght / An Dr Éamonn Mac Giolla Iasachta
Chief Herald of Ireland 1943-1949

In 1943 Edward was asked to take charge of the Office of Arms in Dublin Castle. The Office was one of the last bastions of English authority in Ireland. It did not pass to Irish rule in 1922 as it was founded by King’s writ and was above the writ of parliament. In 1943 the Office was renamed Chief Herald of Ireland. The function of the office had been to test the veracity of grandiose titles which people took to themselves, such as The O Callaghan, The O Malley, and O Connor Donn. Edward found himself working in a difficult environment as the Office and its work was totally English orientated. He was faced with an amazing backlog of work which took years to get through. But he learned a great deal about genealogy, a subject he dearly loved.

  Príomh Arailt Éireann 1943-1949

B’é Oifig an Arailtis an snaidhm dheireanach a bhí ag Sasana ar Éirinn tar éis 1922 de bhrí gur bunaíodh í i 1552 ar ordú Rí Shasana.seachas acht Pairliminte. I 1943 d’éirigh le hÉamonn de Valera an ceangal sin a chur ar ceal agus ceapadh Éamonn Mac Giolla Iasachta ina Phríomh Arailt ar Éirinn. Bé údarás na hoifige a cheadaíodh do dhaoine teideal taoisigh a ghairm orthu féin; m. shampla, Conchúr Donn, Mac Carthaigh Mór . . agus níorbh fholáir dóibh na craobha ginealaigh sin a chruthú agus íoc astu. B’é seo tús oiliúna i gcúrsaí ghinealaigh aige, spéis a mhair leis ar feadh a shaoil.

Back to Edward MacLysaght