Clare County Library
Clare People
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Dr Edward Mac Lysaght / An Dr Éamonn Mac Giolla Iasachta
Founder of Nua-Ghaeltacht in Raheen 1915

Edward had a reasonable knowledge of Irish when he took over Raheen but his interest in it as a national language was much sharpened by his contact with the leaders of the Gaelic League in Dublin, where he stayed for a period after his marriage to Mabel Pattison in 1913. The League was at its zenith in this period with 933 branches countrywide. Edward decided with the co-operation of Father Seán Ó Dea, Padraig Ó Cadhla and Conor Clune and the cooperation of the workforce to promote a Nua-Ghaeltacht in Raheen. He built a clubhouse which would be a place of entertainment for himself, the workers and their families and this through the medium of Irish. He gave scholarships to workers to the Irish College at Carragaholt so that all would have a working knowledge of the language, be it in the office, in the kitchen, in the dairy, or in the fields sowing or planting trees. He employed native speakers from Gaeltachtaí in Ring, Kerry, and Connemara to facilitate the speaking of Irish on a daily basis among the Raheen community. The descendants of the Ó Neill and Ó Cadhla families still live in Tuamgraney.

  Bunaitheoir Nua-Ghaeltacht i Raithín 1915

Sé an tAthair Seán Ó Deá a spreag a mhór spéis sa Ghaeilge óir ba chairde móra é féin
agus Éamonn. Dar le hÉamonn gur cheart a chuid oibrithe féin a spreagadh chun Gaeilge nó pé mhéid a bhí acu a labhairt ina measc fein.Chuige sin thóg sé an Clubhouse, áit a mbíodh mar ionad teacht le chéile, áit scéalaíochta agus seanchais, áit a mbíodh tae gaelach gach mí, léachtanna, agus Gaeilge á labhairt ar feadh an lae. Bhronn sé Sé an tAthair Seán Ó Deá a spreag a mhór spéis sa Ghaeilge óir ba chairde móra é féin scoláireachtaí ortha chuig an coláiste Gaeilge i gCarraig an Chobhaltaigh agus d’fhostaigh sé Gaeilgeoirí dúchais chun cabhrú leis an nGaeilge a bheith le cloisteail san oifig, san mhóinéar, ag crú na mbó agus sa tabhairne. Páirteach leis san obair seo bhí a bhean Mabel Pattison ón Afraic Theas, a phós séi 1913.

Tháinig muintir Uí Néill agus muintir Uí Chadhla ón Rinn agus muintir Uí Chaoimh ó Chorca Dhuibhne agus tá cuid de shliocht na muintire sin ann fós.

Back to Edward MacLysaght