Clare County Library
Clare People
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Dr Edward Mac Lysaght / An Dr Éamonn Mac Giolla Iasachta
Founder of An Sguab 1922-1925

Edward, Pádraig Ó Cadhla and Bríd and Donncha Ó Réagáin founded An Sguab, a magazine in Irish which reflected the ideas of Irish people of its day i.e. that of de-Anglicising Ireland and sweeping all remnants of English power from Ireland, hence the title An Sguab (The Brush). It was a most difficult time to launch a magazine in Irish, or in any language, as the country was in great turmoil after years of war, resulting in the destruction of all communication systems in the South and West. Eamonn and his team pursued this project with vigour resulting in a monthly sale of 1000 copies of An Sguab. This operation lasted for three years with Edward combining the role of Editor and Manager.

  Eagarthóír ar An Sguab 1922-1925

Thuig Éamonn go mba threise gníomh ná caint i gcúrsaí Gaeilge, mar sin bhunaigh sé féin agus Pádraig Ó Cadhla, Donncha agus Bríd Ní Réagáin iris mhíosúil ar ar bhaist siad An Sguab air. Sé an brí a bhí leis an teideal ná Sasanaigh a scuabadh amach as an tír. D’éirigh go maith leis an iris. Díoladh 1000 cóip de in aghaidh na míosa, d’íoc sé as na scribhneoirí agus d’íoc díólachán na hirise as na costais chló bhuailte. É féin a bhí ina eagarthóir agus bainisteoir ar feadh na trí bliana agus ní bhfuair sé pingin ar son a shaothair. Ba obair fhathaigh é seo ag cuimhneamh dúinn ar ché chomh tré chéile is a bhí an tír ag an am.

Back to Edward MacLysaght