Bunstoc Leabhar Nua-Ghaeilge

(ábhar don léitheoir fásta)

Moltaí don Chomhairle Leabharlanna
I leith bhunstoc leabhar Gaeilge do na Leabharlanna Poiblí

  1. Prós/Drámaíocht
  2. Filíocht
  3. Leabhair Acadúla
  4. Béaloideas
  5. Díolamaí
  6. Aistriúcháin
  7. Foclóirí agus Leabhair Thagartha

Back to Book Promotions