a Home | Search Clare County Library Catalogue | Search this Website
 

Dúnmharú sa Daingean le Éilís Ni Dhuibhne
Foilsithe ag Cois Life Teo. Baile Atha Cliath 2000

Scríobhann Éilís Ní Dhuibhne as Béarla agus as Gaeilge. Tá Drámaí, Úrscéalta agus Gearrscéalta scríobhta aici. ‘Thriller’ atá san leabhair seo. Seo scéal Saoirse, cailín a oibríonn sa gailearaí ‘Pink and Black’ atá suite i mBarra an Teampaill. Tá leannán neamháirdiúil aici, Marcus, agus tá conaí aici in árasán beag taobh leis an DART ar an taobh theas den cathair. Go hobann caileann sí an fear, an post agus an árasán agus faigheann sí faoiseamh faoin dtuaith i sráidbhaile beag i gCo. Chiarraí. Cuir síos ar na heachtraí drochthuarach a thiteann amach san sráid bhaile sin agus an páirt a glacann Saoirse iontu atá sa leabhair seo.

Tá an leabhair scríobhtha i stíl simplí atá éasca le tuiscint. Ta sé greannmhar go leor san slí ina gcuireann sí síos ar na difríochta idir nósanna na cathrac agus nósanna faoin dtuath. Deineann sí magaidh in a cuir síos faoidh na cladhairí agus na Gardaí agus na geaitsí a bhíonn ar súil acu ag iarraidh na faidhbeanna éagsula a réiteach.

Eilís Ní Dhuibhne is an author who writes in both Irish and English. She is a playwright, novelist and short-story writer. This book is a thriller. Its heroine, Saoirse, works in a trendy art gallery, ‘Pink and Black’, in Temple Bar in Dublin. She has an unreliable boyfriend, Marcus, and lives in a tiny flat in the South side of the city close to the DART. When she loses the boyfriend, the job and the flat all together she retreats from the rat race to West Kerry to lick her wounds. This is the saga of the sinister events she gets involved in on the Dingle Peninsula. It is amusing in its comparisons and contrasts of city and country life. She lampoons the villains and Gardai in their efforts to find a solution to the mysterious happenings in the area.

The book is written in easy simple Irish and should not present difficulties to a reader with basic skills in Irish.